NAJBLIŻSZY O¦RODEK NARCIARSKI - NOWA OSADA ( 400 m)WEJD¬